O programie - Dział Spraw Międzynarodowych

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z możliwości, jakie daje Erasmus+ w ramach Akcji Kluczowej 1: mobilność edukacyjna z krajami programu, czyli z krajami członkowskimi UE oraz Islandią, Norwegią, Turcją, Liechtensteinem oraz FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

W ramach tej Akcji, studenci mogą wyjeżdżać na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie, na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni.
Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z dwóch rodzajów mobilności: Wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA) oraz Wyjazdów w celach szkoleniowych (STT).

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl

Deklaracja Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement)

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208