Uniwersytet Szczeciński zawarł umowę z uczelnią partnerską HØGSKOLEN I NESNA w Norwegii na rok akademicki 2013/2014

Wymiana studentów/pracowników dydaktycznych dotyczy Wydziału Filologicznego.

Informacja w języku angielskim na stronie HØGSKOLEN I NESNA: http://www.hinesna.no/english.